domingo, 18 de octubre de 2009

RAMON MASATS & Jordi Martin Clerch

Foto: Francesc Canals / Exposición Barcelona 05-10-2005Foto: Francesc Canals / Caldes de Montbui 5-10-2011


El Senyor Ramon Masats és un reconegut fotògraf de prestigi internacional que té el seu estudi a Madrid, però que és originari del poble romà de Caldes de Montbui (Bcn) com jo ... i un amic.


El Senñor Ramon Masats es un reconocido fotógrafo de prestígio internacional que tiene su estudio en Madrid, pero que es originario del pueblo romano de Caldes de Montbui ( Bcn ) como yo...y un amigo.


Mr. Ramon Masats is a renowned photographer of international renown who has his studio in Madrid, but is originally from the Roman town of Caldes de Montbui (Barcelona) like me ... and a friend.

martes, 21 de julio de 2009

RAFAEL TIBAU MAYNOU & Jordi Martin Clerch

*Molt poques persones del món poden dir que coneix tot de la competició més dura i llarga del món: el DAKAR, i són també molt pocs els que coneixen el perfil humà i la història d'aquest líder del desert. El meu amic Rafa Tibau és un gran esportista en qualsevol de les disciplines que participa, que va començar esportivament al mar, i després de 2 participacions com a patró dels velers LICOR 43 i del FORTUNA, a més compta amb l'experiència de DOS VOLTES AL MÓN com Navegant ; Es va adaptar al desert quan el va conèixer per deixar la navegació nàutica per la navegació terrestre pels múltiples territoris del Dakar.En algunes de les seves participacions a dirigir més de 200 persona entre els equips directes i indirectes que han estat sota la seva responsabilitat: Tibau TEAM, Tibau RACING, MITSUBISHI RAL · LIS ART.També té un altre gran èxit i honor .. ser l'únic pilot no Rus en pilotar un Kamaz, i un dels pioners en pilotar el seu propi camió al DAKAR 2005, el DAF de 700Cv.El seu caràcter de líder, i la seva capacitat en la comunicació han convertit el meu amic en llegenda, la seva riquesa personal a estat això, conèixer a tot tipus de gent i personalitats del món, a més compta amb qualitats indiscutibles per dirigir qualsevol equip o estructura tant a nivell professional com privat.Avui el seu màxim esforç es centra un dels seus tres fills, Rafita Tibau, ja campió de l'Europa i subcampió del món de BIKE TRIAL, El patró s'ha convertit en un Manager exigent, que transmet la passió per la competició al més alt nivell. Tant que fins i tot a mi em encarrega el disseny d'algunes peces per a la bicicleta del seu fill.


*Muy pocas personas del mundo pueden decir que conoce todo de la competición más dura y larga del mundo: el DAKAR, y son también muy pocos los que conocen el perfil humano y la historia de este lider del desierto. Mi amigo Rafa Tibau es un gran deportista en cualquiera de las disciplinas que participa, que comenzó deportivamente en el mar, y tras 2 participaciones como patrón de los veleros LICOR 43 y del FORTUNA, además cuenta con la experiencia de DOS VUELTAS AL MUNDO como Navegante; Se adapto al desierto cuando lo conocio para dejar la navegación náutica por la navegación terrestre por los multiples territorios del Dakar.En algunas de sus participaciones a dirigir más de 200 persona entre los equipos directos e indirectos que han estado bajo su responsabilidad: TIBAU TEAM, TIBAU RACING, MITSUBISHI RALLI ART.También tiene otro gran logro y honor.. ser el único piloto no Ruso en pilotar un KAMAZ, y uno de los pioneros en pilotar su propio camión en el DAKAR 2005, el DAF de 700Cv.Su carácter de lider, y su capacidad en la comunicación han convertido a mi amigo en leyenda, su riqueza personal a sido eso, conocer a todo tipo de gentes y personalidades del mundo, además cuenta con cualidades indiscutibles para dirigir cualquier equipo o estructura tanto a nivel profesional como privado.Hoy su máximo esfuerzo se centra uno de sus tres hijos, RAFITA TIBAU, ya campeón del Europa y subcampeón de mundo de BIKE TRIAL, El patrón se ha convertido en un Manager exigente, que transmite la pasión por la competición al más alto nivel. Tanto que incluso a mi me encarga el diseño de algunas piezas para la bicicleta de su hijo.*Very few people in the world can claim to know all of the competition tougher and longer in the world: DAKAR, and are also very few who know the human profile and history of this leader of the desert. My friend Rafa Tibau is a great athlete in any of the disciplines involved, which began sporting in the sea, and after two stints as patron of sailing FORTUNA LICOR 43 and also has the experience of twice around the world as a navigator ; fits the desert when he met him to leave the nautical navigation for land navigation by multiple areas of Dakar.In some of its shares to direct more than 200 people between direct and indirect teams have been responsible for: Tibau Team, Tibau Racing, Ralli-Art MitsubisthiIt also has another great achievement and honor .. being the only pilot to fly a Russian KAMAZ, and one of the pioneers of flying his own truck in the Dakar 2005, the DAF 700Cv. Its leading character, and ability in communication have become a legend my friend, his personal wealth was that, meet all kinds of people and personalities from the world, also has undeniable qualities to address any equipment or structure both professional and private level.Today their maximum effort is one of their three children, Rafita TIBAU and Europe champion and runner-up TRIAL BIKE world, the pattern has become a demanding Manager, which conveys the passion for competition at the highest level. So much so that even charge me to design some pieces for your child's bike.

domingo, 19 de julio de 2009

Martin Clerch admiració per Raimundo Garcia, es un calderi com jo...


* El texto y la imagen de este blog es propio de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del firmante está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite mi aprobación enviando un mail.

Martin Clerch admiració per Rafael Comas, pot ser es un terrassenc, sentmenatenc i calderi com jo...

Rafael Comas Ezequiel es de Terrassa, nascut al any 1942, i no se cuants anys fa que ens coneixem, ell es un mestre autodidacta de la historia catalana local i en concret de la de Terrassa. Te molta gent coneguda tan a Sentmenat com a Caldes de Montbui, de aquesta vila fa tems que tenia en ment escruire un llibre sobre la familia Cortes, els antics propietaries de la des-saparaguda fabrica " La Llana "

martes, 14 de julio de 2009

Martin Clerch i un llibre...


www.martinclerch.blogspot.com
* El texto y la imagen de este blog es propio de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del firmante está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite mi aprobación enviando un mail.

domingo, 12 de julio de 2009

Martin Clerch estudiòs de la montanya de Guanta...

El Sr. , va ser pintor, dibuixan, grabador i escriptor.Gracies a ell he pogut saber com hera la montanya de Guanta de Sentmenat / Caldes de Montbui els anys 1855...pues amb la recerca de fer un arxiu particular juntament amb la meve esposa, fa uns anys vem poder adquirir un xilografia original sobre la montanya de Guanta...Una part de aquesta montanya aquells temps pertenya al territori de Caldes de Montbui.
Aquest ilustre senyor tenia amb el Sr...una certa amistad el Sr..., que molt posiblement camp el any 1875 va estar hospedad al Balneari Termas Victoria de Caldes de Montbui ( Abans LLobet ) pues el Sr.... aquells anys n`era el propietari: Tambe ho ere d`une part de la montanya d`Guanta.? La seva estancia no va ser problablement per reons reumaticas, si no de una trobada politica cultural convinguda...pues eran dos savis.
J.Martin Clerch
www.martinclerch.blogspot.com
* El texto de este blog es propio de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del firmante está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite mi aprobación enviando un mail.

viernes, 10 de julio de 2009

Martin Clerch admiració per Joan Batista Casas Onteniente, es un calderi com jo...

Aquets Senyor, per a mi el Joan, es el Degà del Col.legi de Economistas d`Catalunya, pero abans ja ho va ser de Vicedegà... Ens coneixem casi de tota la vida, puc dir que es un amic a la distancia pues ens vaiem entan entan i per casualitat, pues te la seve vida profesional i personal fora de Caldes, tot i axis ancara te els lligams de la seva mare. Llogicament si ens troben ni em parlem de economia técnica...Ens coneixem de petits, mes ben dit, ell en coneixes a mi avans que jo a ell, pues ens portem uns anys...Fa molts anys eram veins i encara recordo els estius per la tarde vespre cuant els seus pares i els meus feien la charrada juntament amb altres veins al carrer, cap alla els anys 70 fins els 87. Jo en aquella epoca era un trapella molt conegut a Caldes...El seu pare en Raiumundo sempre he pensat que tenia certa debilitat per mi, pues jo aquells anys portave molte bojeria amb tot lo que estes relacionat amb rodes, bicicletes i motos; Les montaba i desmontaba sense para, i crec que li agradabe veurem am accio mecanica, inclos alguna vegada me ajudaba !!! Cap el any 71 jo estudiaba a la Escola Industrial de Sabadell y en Joan Casas anava diariament dore al mati cap a Sabadell amb el seu R8 TS ( si,si el autentic ) de color blau franses Matra; Era un model de cotxe digem racing de la epoca...Ve, jo, si se me escava el autobus del Sagales, sempre tenia la opcio de resar pensan si pasave el Joan i enm recollia; I cap els any 73 que jo treballaba ja a una empresa de Sentmenat i tambe amb via recollitt...Varen ser molts viatjes !!! Del seu corriculum no dire res, pero si apunta que apart de les seves llicenterures i profesor de la UAB a publicat molts articles aixis con algun llibre.
J.Martin Clerch
http://www.martinclerch.blogspot.com/
* El texto de este blog es propio de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del firmante está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite mi aprobación enviando un mail.

domingo, 28 de junio de 2009

Des d`un dibuix ( Publicats al Setmanari MONTBUI )

Martin Clerch admiració per Pere Sanromà, pot ser es un sabadellenc com jo...
Fa uns cinc anys que conec al aquest excelent pintor paisajistic de Sabadell (1935)Pere Sanromà, que es un grant aficionat avançat de las antiguetats com jo. Vuir dir, tot el relacionat amb paper antic.etc...Gracies a ell he pogut conseguir documents antics sobre Caldes de Montbui, tambe gracies a ell he pogut saber mes sobre el personatje pintor de Caldes de Montbui Valls Baqué pues van ser bons amics...
J.Martin ClerchMartin Clerch reconeixament a A.Xalabarder Serra, pot ser va ser un calderi com jo...

Germa del Doctor Eduard Xalabarder Serra
* Esta imágen y texto de este blog pertenecen al archivo de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del autor está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite aprobación enviando un mail.


sábado, 27 de junio de 2009

Martin Clerch reconeixament a E. Xalabarder Serra, pot ser va ser un calderi com jo...


El fons històric del Dr. Eduard Xalabarder Serra i del Dr. Conrad Xalabarder Puig es un dels arxius mèdics històrics preservats al Museu de Medicina de Catalunya, i és l'anomenat fons dels doctors Xalabarder. Aquesta nissaga de metges interessats en el camp de la pneumologia s'inicià amb el Dr. Eduard Xalabarder Serra (Caldes de Montbui, 1869 - Barcelona, 1922), continuà amb el seu fill, Dr. Conrad Xalabarder Puig (Caldes de Montbui, 1899 - Barcelona, 1979) i el seu nét, Dr. Eudald Xalabarder Conca (Barcelona, 1931). Els fons que comentem a continuació està més relacionat amb la vida professional dels dos primers metges de la nissaga i, de manera concreta, amb el rerafons de la lluita contra la tuberculosi portada a terme a Catalunya des de finals del segle XIX. Es tracta d'una documentació que permet de plantejar tot un seguit de qüestions relatius a la història de les campanyes antituberculoses encetades pels metges catalans al llarg d'un extens període, sobre les quals predominen les ombres, i que, alhora, es complementa amb el fons històric del Sr. Lluís Sayé sobre el dispensari antituberculós, dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.El fons històric Xalabarder permet d'estudiar els orígens de la gran campanya de prevenció i lluita contra la tuberculosi iniciada per l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya, institucionalitzada des del 1904 a partir de la creació del Patronat de Catalunya per a la lluita contra la tuberculosi i del primer dispensari antituberculós establert a la ciutat de Barcelona. La documentació conservada obre línies de recerca sobre les tasques desenvolupades per aquestes institucions. A Barcelona, per exemple, sobre la investigació domiciliària de casos possibles de tuberculosi i les mesures disposades, sobre els detalls de la concessió de subsidis -en forma d'aliments, llet i carn, i en metàl·lic- als malalts i les seves famílies entre els anys 1904 i 1910, sobre la creació de nous dispensaris antituberculosos o sobre la institucionalització, des del 1910, de l'anomenada Festa de la Flor o dia de la tuberculosi. Els papers conservats sobre aquesta darrera qüestió són prou importants, ja que permeten d'avaluar el caràcter del reformisme social del període a partir del compromís adquirits per les dones de la burgesia benestant barcelonina. Així, el fons n'és una mostra de les activitats portades a terme, de les instruccions i regulacions expressades pel Patronat i de la transformació del dia de col·lecta en la creació de subscripcions populars a partir de 1921. També un afer assenyalat com fou la creació del Sanatori de Torrebonica a Terrassa el 1910, del qual fou director anys després el Dr. Conrad Xalabarder.
* Esta imágen y texto de este blog pertenecen al archivo de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del autor está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite aprobación enviando un mail.

Martin Clerch reconeixement a J.J.Ribo, pot ser va ser un calderi com jo...

* Esta imágen y texto de este blog pertenecen al archivo de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del autor está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite aprobación enviando un mail.

viernes, 26 de junio de 2009

Martin Clerch reconeixament a Valls Baqué, pot ser va ser un calderi com jo...

Els quadres d'Esteve Valls Baqué, mostren la particular visió que l'artista sabadellenc calderi tenia de l'art. casa valls baqué vacia carrer san antoni de sabadell. la generalitat nosabe que hacer. es facil. Su museo !!!
Les teories i la personalitat artística del pintor vallesà, nascut el 1909 a ..., són difícilment classificables dins d'un corrent artístic ja que els seus quadres no han seguit cap de les modes i els moviments que han establert la història oficial de l'art del segle XX. Aquest tret característic de Valls és el que permet gaudir d'una revisió actual de la seva obra.

Jordi Martin Clerch

jueves, 25 de junio de 2009

Martin Clerch estudiós de Alfonso i Orfila, pot ser va ser un sentmenatenc com jo...

Martin Clerch reconeixament per Raoul Dufy, pot ser va ser un calderi com jo...

* Esta imágen y texto de este blog pertenecen al archivo de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del autor está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite aprobación enviando un mail.

Martin Clerch reconeixament per Wifredo Lam ( Cuba ), pot ser va ser un calderi com jo...


miércoles, 24 de junio de 2009

Martin Clerch admiració per Ramon Masats, es un calderi com jo...

Foto: Francesc Canals
Barcelona 5-10-2005
Mr.Ramon Masats internationally renowned fine arts photographer with Martin Clerch
A la dreta el Sr. Ramon Masats que és originari de Caldes de Montbui com jo ... i un amic.
A la derecha, el Sr. Ramón Masats que es originario de Caldas de Montbui como yo...y un amigo.
On the right, Mr. Ramon Masats that originates in Caldes de Montbui like me ... and a friend.

Martin Clerch admiració per Xavi Onteniente, es un calderi com jo...

Xavi Onteniente Palet va neixer a Caldes de Montbui

Martin Clerch admiració per Montse Valdés, pot ser una calderina sentmenatenca com jo...

Montse Valdés Morales és una artista de formacio amb belles arts i te una llarga trajectòria de molts any. Nascuda al 1959 viu a cami entre Sentmenat i Caldes de Montbui, a una casa peiral on tot el seu temps el dedica a pintar la figura humana com a forma d’expressió per cercar l’essència de la propia persona. Els cuadres de la Valdés transmeten intimitat i una delicadessa molt sensible i a la vagada molta subtilesa.
Vaig coneixer de forma fortuita per mitja d`uns amics de Caldes al seu marit Gerard ja fa uns anys el cual viu tan intensament les obres de la seva estimada pintora que quasi podria dir que es el seu millor representan. Despres ella s`ha interesat sempre molt per les meves escultures.
J.Martin Clerch
www.martinclerch.blogspot.com

lunes, 22 de junio de 2009

Martin Clerch admiració per Ramon Vilanova, es un calderi com jo...

Ramón Vilanova Forcada es nascut a Caldes de Montbui l'any 1947. Començà a pintar de forma autodidacta potser cap als setze anys...potser tambe influenciad per el escultor figuratiu de Caldes Sabastia Badia el cual tambe a pintat i dibuixat desde sempre.
Crec que en Vilanova tambe era un bon delineant que es lo prime que recordo dèll...pues ens portem 10 anys de diferencia...Tambe el recordo cuant anava a buscar a la seva novia y amb els anys la seva esposa, pues aquesta vivia casi al mateix carrer de jo. Despres durant anys el veia pels carres amb las sevas telas que anava o venia de diferents llosc del voltans de Caldes, avagadas tambe amb companya de un altre meu bon amic com es Josep Maria Ventura un molt bon pintor que dingu coneix i que ja estic cansat de dirli que es dongi a coneixar, pues es capas de fer un art mes que excelent.
A partir de l'any 1973 en Ramon Vilanova ha exposat de forma continuada no només a Catalunya sinó a la resta d'Espanya i a l'estranger, rebent importants premis de pintura. També ha format part d'exposicions a museus de França, Alemania i Estats Units, país aquest darrer on la seva obra gaudeix d'un gran prestigi i jo que men alegro !!!
Jordi Martin Clerch
http://www.martinclerch.blogspot.com/

Martin Clerch admiracio per Joan Coch, pot ser es un sentmenatenc com jo...

Joan Coch Rey es un artiste especial per a mi, el conec potser fara mes de 25 anys, pues ens unia una aficio que no te res a veure amb el mon del art. Es nascut a Sentmenat al 1960 hon i va viure molts anys, ara te la seva residencia i estudi a San Cugat del Valles.
En Coch es artisticament abans de tot un molt von dissenyador i por lo tan excelent dibuixan rapit. Es pintor desde desde sempre i autodidacte i un gran experimentador de colors i tecniques deban de un cuadre.
Es un enamorat de las meves escultures i aixo me anima.
Ara se ha aficionat als concurs de pintura rápida, amb molt exit...Que et duri !!!

Jordi Martin Clerch

Martin Clerch admiració per Antoni Carné es un santfeliuen calderi...tambe potser com jo...

El Toni Carné es un pintor atodidacta nascut el 1964 a San Feliu de Codines, pero que traballa i esta casat amb una calderina desda fa ja anys i que per la meva diferencia de adad casi ni la recordo de petita...Ell traballa de perruquer a "Cal Cariño ", pues la seva done es la filla grant d`alla. Ultimamente i gracias al meu amic Joan Safont ( Un tambe bon pintor que nomes pinta per a ell i del que ja no li dic mes que auria de fer alguna exposicio...tambe es un gran fotograf com el seu germa Jordi Safón i parents familiars del grant fotograf Oriol Maspons ) le he pogut coneixer mes com a pintor. En Carné porta una llarga trajectoria artistica i en una epoca pasada va ser amic de en Barceló, inclos van pintar junts pels carrers de Paris...Pictoricament crec que no te referencias de altres, pero si es declara un grant admirador del mateix Barceló i d`en Tapies.
Exposa i pinta quant en te ganes, tenin certa obra repartida per diferents llocs inclos al extranger.
Jordi Martin Clerch