miércoles, 24 de junio de 2009

Martin Clerch admiració per Ramon Masats, es un calderi com jo...

Foto: Francesc Canals
Barcelona 5-10-2005
Mr.Ramon Masats internationally renowned fine arts photographer with Martin Clerch
A la dreta el Sr. Ramon Masats que és originari de Caldes de Montbui com jo ... i un amic.
A la derecha, el Sr. Ramón Masats que es originario de Caldas de Montbui como yo...y un amigo.
On the right, Mr. Ramon Masats that originates in Caldes de Montbui like me ... and a friend.

No hay comentarios:

Publicar un comentario