sábado, 27 de junio de 2009

Martin Clerch reconeixament a E. Xalabarder Serra, pot ser va ser un calderi com jo...


El fons històric del Dr. Eduard Xalabarder Serra i del Dr. Conrad Xalabarder Puig es un dels arxius mèdics històrics preservats al Museu de Medicina de Catalunya, i és l'anomenat fons dels doctors Xalabarder. Aquesta nissaga de metges interessats en el camp de la pneumologia s'inicià amb el Dr. Eduard Xalabarder Serra (Caldes de Montbui, 1869 - Barcelona, 1922), continuà amb el seu fill, Dr. Conrad Xalabarder Puig (Caldes de Montbui, 1899 - Barcelona, 1979) i el seu nét, Dr. Eudald Xalabarder Conca (Barcelona, 1931). Els fons que comentem a continuació està més relacionat amb la vida professional dels dos primers metges de la nissaga i, de manera concreta, amb el rerafons de la lluita contra la tuberculosi portada a terme a Catalunya des de finals del segle XIX. Es tracta d'una documentació que permet de plantejar tot un seguit de qüestions relatius a la història de les campanyes antituberculoses encetades pels metges catalans al llarg d'un extens període, sobre les quals predominen les ombres, i que, alhora, es complementa amb el fons històric del Sr. Lluís Sayé sobre el dispensari antituberculós, dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.El fons històric Xalabarder permet d'estudiar els orígens de la gran campanya de prevenció i lluita contra la tuberculosi iniciada per l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya, institucionalitzada des del 1904 a partir de la creació del Patronat de Catalunya per a la lluita contra la tuberculosi i del primer dispensari antituberculós establert a la ciutat de Barcelona. La documentació conservada obre línies de recerca sobre les tasques desenvolupades per aquestes institucions. A Barcelona, per exemple, sobre la investigació domiciliària de casos possibles de tuberculosi i les mesures disposades, sobre els detalls de la concessió de subsidis -en forma d'aliments, llet i carn, i en metàl·lic- als malalts i les seves famílies entre els anys 1904 i 1910, sobre la creació de nous dispensaris antituberculosos o sobre la institucionalització, des del 1910, de l'anomenada Festa de la Flor o dia de la tuberculosi. Els papers conservats sobre aquesta darrera qüestió són prou importants, ja que permeten d'avaluar el caràcter del reformisme social del període a partir del compromís adquirits per les dones de la burgesia benestant barcelonina. Així, el fons n'és una mostra de les activitats portades a terme, de les instruccions i regulacions expressades pel Patronat i de la transformació del dia de col·lecta en la creació de subscripcions populars a partir de 1921. També un afer assenyalat com fou la creació del Sanatori de Torrebonica a Terrassa el 1910, del qual fou director anys després el Dr. Conrad Xalabarder.
* Esta imágen y texto de este blog pertenecen al archivo de Jordi Martin Clerch. La reproducción sin consentimiento del autor está terminantemente prohibida y penada por la legislación vigente. Si desea utilizar algún contenido solicite aprobación enviando un mail.

No hay comentarios:

Publicar un comentario