domingo, 6 de noviembre de 2011

CARLES CANALS MASATS & Jordi Martin Clerch

Carles Canals és un aficionat a la fotografia artística amb depurada sensibilitat creativa entre l'objectiu de la seva càmera i la vista, recreant temàtiques de gran brillantor. Prové d'una família molt artística fotogràficament parlant, entre germans, cosins i la trajectòria del seu oncle, el reconegut fotògraf internacional Ramon Masats que ha influït en la seva afició i no per això les seves realitzacions deixen de tenir una impremta personal summament úniques. Agraeixo a Carles Canals que el seu objectiu s'hagi desviat cap a les formes abstractes de les meves escultures.Per quan un treball junts Carles ...?

*Carles Canals es un aficionado a la fotografía artística con depurada sensibilidad creativa entre el objetivo de sú camara y la vista, recreando temáticas de gran brillantez. Proviene de una familia sumamente artistica fotograficamente hablando, entre hermanos, primos y la trayectoria de su tio, el reconocido fotografo internacional Ramon Masats que ha influido en su aficion y no por ello sus realizaciones dejan de tener una imprenta personal sumamente únicas. Agradezco a Carles Canals que su objetivo se haya desviado hacia las formas abstractas de mis esculturas.Para cuando un trabajo juntos Carles... ?


*Carles Canals is an amateur photographer with refined artistic creative sensibility between the camera lens and the view, recreating thematic brilliance. It comes from a very artistic family photographically speaking, brothers, cousins, and the path of his uncle, the renowned international photographer Ramon Masats has influenced his hobby and his achievements so stop having a very unique printing staff.Thanks Carles Canals to divert your objetivou lens to the abstract forms of my sculptures.To work together when Carles ...?

No hay comentarios:

Publicar un comentario